Ana Sayfa2018-10-17T09:40:21+00:00

Konkordato nedir ?

KONKORDATO NEDİR ? KONKORDATO, BORÇLUNUN BORÇTAN KURTULMASINI SAĞLAYABİLECEĞİ GİBİ DOĞRU UYGULANMAZ VE HUKUKİ YARDIM ALINMAZSA BORÇLUYU İFLASA SÜRÜKLEYEBİLECEKTİR.

Konkordato borçların yeniden yapılandırılması amacıyla iflasa tabi olan borçluların mali durumunun düzeltilmesi suretiyle iflastan kurtulması, alacaklıların da belirli bir tenzilatta veya vadede alacağını kabul ederek mahkeme kararıyla birlikte bağlayıcı hale gelen bir müessesedir. Yani borcunu ödeyemeyen borçlu vade verilmesi veyahut tenzilat (indirim) yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilme teklifi doğrultusunda muhtemel bir iflastan kurtulmayı mümkün kılan hukuki bir imkandır.

Konkordato Nedir, Nasıl başvurulur ?

Konkordato, borçlu ve alacaklıların kanunda öngörülen çoğunluğun sağlanması ve yetkili makamın onayı neticesinde ortaya çıkan cebri bir anlaşmadır. Ayrıca devlet tarafından da koruma altına alan bir anlaşma niteliği taşımaktadır. Ayrıca, iflasa tabi olsun ya da olmasın şartları oluştuğunda herkesin konkordato talep edebilmesi mümkündür. Yani, şartları oluştuğunda tacir olmayan kişiler de konkordato talep edebilecektir. Konkordato, Tenzilat konkordatosu, Vade konkordatosu ve Karma konkordato olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Tenzilat konkordatosunda; alacağın belli bir yüzdesinden feragat edilmesi suretiyle yani indirim yapılarak gerçekleştirilen konkordatodur. Vade konkordatosu, Borcun vadesinin farklı bir tarihe ertelenmesi veya taksitlendirilmesi halinde yapılan konkordatodur. Son olarak karma konkordato ise; Hem indirim yapılması hem yeni vade kararlaştırılması halinde karma konkordato söz konusu olur.

Konkordato Özellikleri

Sitemiz içerisinde yer alan makalelerde daha detaylı izah edildiği üzere, konkordato, konkordato ilk olarak teklif süreciyle başlar ve Asliye Ticaret Mahkemelerine konkordato teklifi yapılır. Mahkemece konkordato şartlarının oluştuğuna kanaat getirilirse geçici mühlet verilir. Bu mühlet 3 ay olmasına rağmen bazı hallerde 2 ay uzatılmasına da karar verilebilir. Bu sürelerin bitmesinden sonra geçici konkordato komiseri atanarak geçici mühlet ilan edilir. Verilen geçici mühlet sayesinde icra takibi yapılması ile haciz yapılması engellenmiş olur. Geçici mühletin ilanıyla birlikte diğer alacaklıların geçici mühlet kararına karşı 7 gün içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süreç bittikten sonra kesin mühlet kararı verilerek alacaklılar kurulu ile konkordato komiseri belirlenir. Daha sonra konkordato konusunda karar verilmesi için tüm alacaklılar toplantıya ilanla davet edilir ve oylanır. Belli oranlara göre kabul edilirse konkordato onaylanmış olur fakat tasdik için asliye ticaret mahkemesine gönderilir. Tasdik ile birlikte kayyum atanmasına karar verilir.

Tüm bu hususlar uyarınca konkordato borçlarını ödemekte güçlük çeken borçlunun mali durumunu düzeltmek amacıyla konkordatoya başvurmasında fayda bulunmaktadır. Ayrıca, konkordato sürecinin oldukça karmaşık ve alanında uzman kişilerce yürütülmesinin zorunlu bir husus olması nedeniyle mutlak suretle hukuki yardım alınması gereklidir. Keza, konkordato talebinde bulunmadan önce hukuki destek almak ve konkordatoya ilişkin her türlü uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla bize ulaşmanız mümkündür.

Konkordato nedir ? Konkordato özellikleri nedir ? tüm sorularınızın cevaplarının bulunduğu sitedir. Konkordato nedir ve diğer soru ve cevapların yer aldığı siteden son derece kolaylıkla bilgi alabilirsiniz. Konkordato hakkında tüm sorularınızı sorabilir ve buradan tüm cevapları edinebilirsiniz. Konkordatonun ne olduğu ve diğer tüm cevaplar burada ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca sorularınızı buradan www.iflaskonkordato.com/iletisim/ sorabilir ve cevaplar edinebilirsiniz. Konkordato hakkında makalelere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Konkordato ilan eden firmalar

Konkordato ilan eden firmalar listesine buradan iflaskonkordato.com/konkordato-ilan-eden-firmalar/ ulaşabilirsiniz.