ASLAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.

 

T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1092 Esas-1

Davacı ASLAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılıp Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; 1-Davacı ASLAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında; 20/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacının sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacı şirkete GEÇİCİ KOMİSER olarak, hukukçu AV. Canan Ulutürk AKÇİL, SMMM Erkan SEÇEN ve Tekstil Mühendisi Akay GÜNDOĞAN’IN görevlendirilmesine karar verildiği,
3-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/09/2018

 

https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-528988.html sitesinden alıntı yapılmıştır.

2018-09-27T15:13:28+00:00Eylül 27th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment