ÇAĞDES EBATLAMA Mobilya Hiz. İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.

T.C.
SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/395 Esas

Mahkememizce ;Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 18269-26005 sicil sayısı ile işlem gören Davacı ÇAĞDES EBATLAMA MOBİLYA HİZMETLERİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 24/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Gülhan AKTAŞLIOĞLU’ nun atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince;”Alacaklıların , ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ” hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-mehil-talebine-iliskin-tebligat-529011.html sitesinden alıntı yapılmıştır.

2018-10-03T18:03:58+00:00Ekim 3rd, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment