ÇEL-MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/485 Esas

Davacı ÇEL-MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; ÇEL-MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ (İlyasbey VD.2330068587) (Mersis No:0233006858700013) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 27/06/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 27/06/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Bedri KESKİN ile Tuncer KARAMANve hukukçu Ferhan ARIKAN atanmıştır.

Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 17/09/2018 tarihli duruşmasının 3 nolu ara karar gereğince 27/09/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararının uzatılması kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 22/10/2018 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

2018-10-07T11:55:47+00:00Ekim 7th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment