CÖMERT ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/945 Esas 11/10/2018
İLAN

Davacılar CÖMERT ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., ALİ CÖMERT, AYŞE CÖMERT tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 660344/0 sicil nosunda kayıtlı davacı borçlu CÖMERT ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. hakkında, davacı borçlu ALİ CÖMERT (TC.45205643874) hakkında, davacı borçlu AYŞE CÖMERT (TC.15123005030) hakkında 10/10/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin, borçluların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c)Geçici komiser olarak İcra ve İflashukukçusu Prof. Dr. Murat Atalı, hukukçu Neşe Oktay, yeminli mali müşavir Mehmet Bülent Aydın’ın görevlendirilmelerine,

d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

e)Mahkememizin 2018/945 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 09/01/2019 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

2018-10-15T08:05:57+00:00Ekim 15th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment