Efetaş Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN
ESAS NO : 2018/1009 Esas

Davacılar Asyapı Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Efetaş Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Özler Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bekir ÖZLER Tuğsan Erkan ÖZLER tarafından açılan Konkordato ( Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) ) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen 12/09/2018 tarihli tensip kararı gereğince;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün 131683 sicil numarasında kayıtlı Asyapı Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün 185557 sicil numarasında kayıtlı Efetaş Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün 88247 sicil numarasında kayıtlı Özler Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 46744588770 T.C. Kimlik Numaralı Bekir ÖZLER, 46741588834 T.C Kimlik Numaralı Tuğsan Erkan ÖZLER hakkında 07/09/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,

7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirketlere 25531894928 T.C. Kimlik Numaralı Hukukçu Yaşar Can Göksoy, 50350260876 T.C Kimlik Numaralı SMMM Necmi Mehmet ÇİLLİDAĞ, 55114092366 T.C. Kimlik numaralı SMMM Songül AKTAŞ geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiş olup,

İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde mahkememize dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK’ nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 26/09/2018

2018-10-07T11:29:03+00:00Ekim 7th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment