ELSA TİCARET SANAYİ TURİZM NAKLİYE VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

İ L A N
T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/118 Esas

Davacı ELSA TİCARET SANAYİ TURİZM NAKLİYE VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle; Yeni Mahalle Palandöken Sokak No:30 Havza/SAMSUN adresinde faaliyet gösteren 3300086801 vergi kimlik numaralı ELSA TİCARET SANAYİ TURİZM NAKLİYE VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ hakkında geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle; Davacı şirket hakkında 07/08/2018 günü saat 16:10 itibariyle konkordato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, SMMM Aydın Yavuz Yiğitoğlu geçici konkordato komiseri olarak atanmış ise de;Davacı şirket hakkında 05/09/2018 günü konkordato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup,

alacaklı sayısı ve alacaklı mitarı göz önünde bulundurularak İİK’ nun 7101 sayılı yasa ile değişik 287/3 maddesine göre Av. Bülent Köksal’ın geçici konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK’nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkordato komiserinin ilanına karar verilmiştir.

Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, yapılacağı ilan olunur. 08/10/2018

2018-10-15T08:03:17+00:00Ekim 15th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment