EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/734 Esas

Davacı , EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Uluçınar VD:3330086199)hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 19/09/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 19/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Bülent KOÇAK, Selahattin BAL, hukukçu Erkan SONAR atanmıştır.

İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 13/12/2018 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur

2018-10-08T19:22:32+00:00Ekim 8th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment