EVS EREN VANA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/893

Davacılar EVS EREN VANA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile TALİP ÖZCAN ‘ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (506642/0)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) EVS EREN VANA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İle borçlu (TC KİM NO:39260048552) Talip ÖZCAN hakkında 28/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacıların (borçlular) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlular) şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacılara 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c)Geçici komiser olarak Prof. Dr. Necla Akdağ Güney, SMMM Derya Coşkun ve YMM Bülent Sezgin’in görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup;

Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/893 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 27/12/2018 günü saat 14:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.01/10/2018

2018-10-06T18:51:29+00:00Ekim 6th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment