FGC İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN
ESAS NO : 2018/1100 Esas

Davacı “F.G.C İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen tensip kararı gereğince;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez-133951 sicil numarasında kayıtlı “F.G.C İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” hakkında, 24/09/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere Mahkememizce GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş ve yine 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete S.M.M.M. [34660324794] Zelal SEZER geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.

İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, Mahkememize dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK’ nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 26/09/2018

2018-10-07T11:37:30+00:00Ekim 7th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment