FOSTER AYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A. Ş.

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/500 Esas

Davacı FOSTER AYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

FOSTER AYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Kurumlar VD. 3880727261) (Mersis No:0388047471900012) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 29/06/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 29/06/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Hafiz Coşkun ile Gülzade Yılmaz ve hukukçu Levent Biçer atanmıştır.

Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 17/09/2018 tarihli duruşmasının 2 nolu ara karar gereğince 29/09/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 12/11/2018 günü saat 13:40’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

2018-10-07T11:53:32+00:00Ekim 7th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment