Geçici Mühlet Kararı

Geçici Mühlet Kararı ve Geçici Konkordato Komiseri Atanması

Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulacak dilekçenin sayılan belgelerle birlikte verilmesi konkordato sürecini başlatmakla beraber konkordatonun kesin olarak verileceği anlamına gelmemektedir. Mahkemece yapılacak olan değerlendirmeler neticesinde; belgelerin eksiksiz olarak verildiğinin tespiti ile konkordato talebinin uygun bulunması halinde mahkeme derhal geçici mühlet kararı verir ve malvarlığının muhafazası için gerekli tedbirleri alır.

Belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu kontrol eden mahkeme projenin başarılı olup olamayacağını değerlendirir ve başarılı olma ihtimalini görmüşse bunun yakından incelenmesi için geçici konkordato komiserlerinin atanmasına karar verir. Buradaki komiser denetleyici nitelikte olması nedeniyle kayyım benzeri bir kavramdır. Bir kişiden oluşur ancak alacaklı sayısı ve alacak miktarına göre üç kişiye de çıkarılabilir.

Geçici mühlet 3 aydır ancak bu süre bitmeden 2 aya kadar daha uzatılması mümkündür. Geçici komiserin talebiyle veya borçlu talep ederse geçici komiserin görüşü alınarak süre uzatılır. Toplam 5 ay geçemez.

Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yolu kapalıdır. Geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurur.

Geçici mühlet ilan edilir ve gerekli yerlere bildirir. İlandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilirler. 7 günlük süre hak düşürücü süredir ve bu süre geçtikten sonra itiraz edilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yer alan makale de geçici mühlet kararı ve sonuçları hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-21T14:56:47+00:00Eylül 20th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment