GÖKHAN ÇOBAN KONKORDATO İLAN EDEN VATANDAŞ

T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2018/1121

Davacı Gökhan Çoban ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 25/09/2018 tarih ve 2018/1121 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
T.C.Kimlik Nolu Gökhan Çoban hakkında 17/09/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacıya 27665279138 T.C.Kimlik Numaralı Hatice Karpuzoğlu’nun geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 21/12/2018 günü saat 10:00’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur. 01/10/2018

2018-10-08T11:15:39+00:00Ekim 8th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment