HAFF KİMYA SAN. TİC. AŞ. ve SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/865

Davacılar HAFF KİMYA SAN. TİC. AŞ. ve SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (21444/5)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) HAFF KİMYA SAN. TİC. AŞ. ve (567294/0) sicil numarasında kayıtlı davacı borçlu SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’nin 19/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacıların (borçlular) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlular) şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c)Geçici komiser olarak Dr. Aydın Çelik , Derya Coşkun ve Aziz Şadi Yanık’ın görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup;Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/865 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13/12/2018 günü saat 14:00’da yapılacağı, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.21/09/2018

2018-09-27T15:23:32+00:00Eylül 27th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment