ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

T.C.İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1058 Esas

Davacı 568/4 sicil numaralı ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı 568/4 sicil nosunda kayıtlı davacı ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 17/09/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,

konkordato komiseri olarakSMMM HAMİT GÖREN, Hukukçu ERDOĞAN GÜNEY ve inşaat müh. ZEYNEP GÜL TOKSOY atanmıştır. Duruşmanın 18/12/2018 günü saat:13:40 de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

2018-10-08T19:09:31+00:00Ekim 8th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment