KALMUK İNŞAAT NAKLİYAT

T.C.
TRABZON ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/356

Davacı KALMUK İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasının 11/10/2018 tarihli duruşma ara kararı gereğince;

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 14903 sırasında kayıtlı KALMUK İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin muamele merkezi adresi Anadolu caddesi No:2 Kat:1 Değirmendere, Ortahisar/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 14903 sırasında kayıtlı KALMUK İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 04/10/2018 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASINA KARAR VERİLDİĞİ,

Adı geçen şirket hakkında 29.06.2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/356 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 06/12/2018 günü saat 11.00’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Hukukçu Av. Hakan Orhan, YMM Hülya Şimşek, SMMM Necmi Kömür’ün geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 11/10/2018

2018-10-18T14:33:08+00:00Ekim 18th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment