Kesin Mühlet Kararı

Kesin Mühlet

Asliye Ticaret Mahkemeler tarafından borçlu hakkında verilecek kesin mühlet kararı geçici mühlet süresi içerisinde (3+2 ay) verilmelidir. Yine kesin mühlet kararının verilmesi için mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir ve 6 aya kadar da uzatılabilir.

Yani doğrudan 1 yıl + 6 aylık bir kesin mühlet kararı verilemez, önce bir yıl verilip gerekli görülürse 6 aya kadar uzatma süresi verilebilir. Yine uzatmanın komiserin gerekçeli raporu ve talebi üzerine veya borçlu talep ederse komiserin görüşü alınarak yapılması gerekir. Uzatma talebi iki durumda da kesin mühlet sona ermeden önce yapılmalıdır ve varsa alacaklılar kurulunun görüşü alınmalıdır.

Kesin mühlet kararıyla birlikte Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bir alacaklılar kurulu oluşturulur. Yani kesin mühlet kararı verilmeden önce herhangi bir kurul toplantısı yapılmamaktadır. Alacaklılar kurulu, 15.03.2018 tarihinde yayımlanan 7101 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş olup; daha önceki düzenlemede yer almamaktadır. Alacaklılar kurulunda alacaklıların arasından bir heyet oluşturulur ve bu heyet 7 kişiyi geçemez.

Yukarıda yer alan makale de kesin mühlet kararı ve sonuçları hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-21T14:53:28+00:00Eylül 20th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment