Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları

Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları 2004 sayılı İcra İflas Kanun’un 297’nci maddesinde düzenlenmiştir. Aşağıda anılı kanun maddesi yer almaktadır.

Madde 297 : Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, mühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde çerçevesinde karar verir.

Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında alınan kararlar 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

2018-09-21T15:15:43+00:00Eylül 19th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment