Kesin Mühletin Kaldırılması

Kesin Mühletin Kaldırılması

Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılacağı İcra İflas Kanun’un 291’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Aşağıda anılı kanun maddesi yer almaktadır.

Madde 291 : Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir. Bu karar, 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir. Mahkeme, bu madde kapsamında kesin mühletin kaldırılmasına karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.

2018-09-21T15:24:56+00:00Eylül 19th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment