KESMAR İNŞAAT TAAHHÜT GIDA VE TURİZM PAZARLAMA SANAYİ

T.C. KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2018/550 Esas

Davacı KESMAR İNŞAAT TAAHHÜT GIDA VE TURİZM PAZARLAMA SANAYİİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle; Seymen Mah. Hürriyet Cad. No:4-A Başiskele/KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren 5480436554 vergi kimlik numaralı KESMAR İNŞAAT TAAHHÜT GIDA VE TURİZM PAZARLAMA SANAYİİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;Davacı şirket hakkında 09/10/2018 günü saat 14:00 itibariyle konkordato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, Ednan Ayvaz, Necat Çakır ve Hakan Çebi geçici konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK’nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkordato komiserlerinin ilanına karar verilmiştir.

Geçici mühlet kararı ile birlikte; geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294. maddesi uyarınca;
“Davacının, mahkememizin izni dışında geçici mühletin verildiği tarihten itibaren rehin tesisi işlemi yapmasının, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, üzerlerinde takyidat işlemleri yapmasının ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının yasaklanmasına, aksi takdirde bu işlemlerin hükümsüz olduğuna, davacının bu hükme yada komiserin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya 292. madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine,

Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,

Davanın duruşmasının 09/01/2019 günü saat 14:00’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

2018-10-12T06:43:53+00:00Ekim 12th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment