KOÇAK YAPI MALZEMELERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

İ L A N
T.C. ÇERKEZKÖY
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/846 Esas

Mahkememizce; Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6874 nolu sicilinde kayıtlı davacı KOÇAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ . hakkında 11/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir HASAN ÜSTÜN’ün atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.28/09/2018

2018-10-05T07:03:20+00:00Ekim 5th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment