Konkordato Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet

Konkordato Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ile Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti 2004 sayılı İcra İflas Kanun’un 299 ve 300’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Aşağıda anılı kanun maddeleri yer almaktadır.

Madde 299 : Alacaklılar, komiser tarafından 288 inci madde uyarınca yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.

Madde 300 : Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında açıklamada bulunmaya davet eder. Komiser, alacakların varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini 302 nci madde gereğince vereceği raporda belirtir.

2018-09-21T15:12:03+00:00Eylül 19th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment