Konkordato Defteri Tutulması ve Rehinli Malların Kıymet Takdiri

KONKORDATO HALİNDE DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ

Konkordato komiseri, görevlendirilmesini müteakip borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder. Ayrıca komiser rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır bulundurur; kıymet takdiri kararı alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir.

Konkordato Defteri Tutulması

Yani konkordato defteri tutulması ile rehinli alacakların kıymet takdiri bizzat komiser tarafından gerçekleştirilir.

İlgililer, yedi gün içinde ve masrafını önceden vermek kaydıyla, mahkemeden rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilirler. Eğer yeni kıymet takdiri bir alacaklı tarafından istenmiş ve takdir edilen kıymet, kayda değer bir şekilde değişmişse alacaklı borçludan masraflarının ödenmesini talep edebilir.

Zira, meydana gelen ekonomik gelişmeler sebebiyle bir malın değerinde zaman içerisinde farklılıklar oluşabilmektedir. Bu tür malların kıymet takdiri alacaklılar tarafından mahkemeden istenebilecektir. Bu durumun konkordatoyu engelleyecek şekilde olmaması gerekir. Bu nedenle 7 günlük süre içinde yapılması düzenlenmiştir. Kayda değer şekilde bir kıymet değişikliği varsa alacaklı borçludan masraflarının ödenmesini talep edebilir.

Rehinli Malların Kıymet Takdiri

Yukarıda yer alan makalede konkordato halinde defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-21T14:45:38+00:00Eylül 21st, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment