Konkordato Kararları Kanun Yolları

Konkordato Kararları Kanun Yolları

Konkordatoya dair Kanun yolları İcra İflas Kanun’un 293’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Aşağıda anılı kanun maddesi yer almaktadır.

Madde 293 : Kesin mühlet talebinin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi sonucunda, hakkında iflâs kararı verilmeyen borçlunun konkordato talebinin reddine karar verilirse, borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin kararı kesindir. Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak mühlet kararı verildiği hâllerde dosya, komiserin görevlendirilmesi de dahil olmak üzere müteakip işlemlerin yürütülmesi için ilk derece mahkemesine gönderilir.

Mahkemenin veya bölge adliye mahkemesinin konkordato talebinin reddiyle birlikte borçlunun iflâsına da karar verdiği hâllerde 164 üncü madde hükmü uygulanır.

2018-09-21T15:21:25+00:00Eylül 19th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment