Konkordato Komiseri

Konkordato Komiseri

Kesin mühlet kararıyla birlikte yeni görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum yok ise geçici komiserin görevine devam etmesine karar verilir. Böyle bir durum halinde artık geçici komiser konkordato komiseri adını almaktadır. Konkordato komiserinin denetlenmesi adına alacaklılar kurulu önemlidir. Gerekirse konkordato komiserinin değiştirilmesi de alacaklılar kurulu tarafından mahkemeden talep edilebilecektir. Kesin mühletin kötüye kullanılması gibi hallerde kesin mühletin kaldırılması için de alacaklılar kurulu Asliye Ticaret mahkemesine başvurabilmeleri hukuken mümkündür. Konkordato komiseri kesin mühlet içerisinde, konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak dosyayı raporuyla birlikte mahkemeye iade eder.

Konkordato Komiserinin Görevleri kanunda açıkça belirtilmiştir.

 Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 Borçlunun faaliyetlerine denetlemek
 Ara raporlar düzenlemek
 Alacaklılar kurulunu bilgilendirmek
 Talepte bulunan alacaklılara konkordato hakkında bilgi vermek
 Borçlunun mal varlığı defterini tutup mallarının kıymetini takdir etmek
 Konkordato projesini müzakere etmek amacıyla ilanla alacaklıları davet etmek

Konkordato Komiserin işlemleri hakkında şikayet yoluyla Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulması mümkündür. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından atanan geçici komiser ve komiserler, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir. Bir komiser eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz. Bunun da denetime alınması adına bu şekilde sicile kaydedilmesi öngörülmüştür.

Yukarıda yer alan makale de konkordato komiseri hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-21T14:51:26+00:00Eylül 20th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment