Konkordato Nedir ?

KONKORDATO NEDİR ?

Borçların yeniden yapılandırılması amacıyla

  • İflasa tabi olan borçluların mali durumunun düzeltilmesi suretiyle iflastan kurtulması,
  • Diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan,

Alacaklıların da belirli bir tenzilatta veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkeme kararıyla birlikte bağlayıcı olan bir müessesedir.

Genel itibariyle; konkordato,borçlu tarafından yapılan teklifin alacaklılar tarafından kabul edilmesi ve mahkeme kararıyla onaylanması neticesinde, borcunu ödeyemeyen borçlu vade verilmesi, tenzilat (indirim) yapılmasısuretiyle borçlarını ödeyebilme teklifi doğrultusunda ve kendisine uygun koşullar çerçevesinde ödenmesini veya muhtemel bir iflastan kurtulmayı mümkün kılan hukuki bir imkandır. Bu itibarla, konkordato alacaklılar ve borçlunun bir şekilde anlaşması olarak tanımlanabilir.

KONKORDATO ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

  • Konkordato borçlu ve alacaklıların kanunda öngörülen çoğunluğun sağlanması ve yetkili makamın onayı neticesinde ortaya çıkan cebri bir anlaşmadır. Ayrıca devlet tarafından da koruma altına alan bir anlaşma niteliği taşımaktadır.
  • İflasa tabi olsun ya da olmasın şartları oluştuğunda herkesin konkordato talep edebilmesi mümkündür. Yani, şartları oluştuğunda tacir olmayan kişiler de konkordato talep edebilecektir.

KONKORDATO ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

  1. Tenzilat Konkordatosu

Alacağın belli bir yüzdesinden feragat edilmesi suretiyle yani indirim yapılarak gerçekleştirilen konkordatodur.

  1. Vade Konkordatosu

Borcun vadesinin farklı bir tarihe ertelenmesi veya taksitlendirilmesi halinde yapılan konkordatodur.

  1. Karma (Birleşik) Konkordatosu

Hem indirim yapılması hem yeni vade kararlaştırılması halinde karma konkordato söz konusu olur.

Yukarıda yer alan makale de konkordato nedir ? sorusuna ilişkin kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz. Yukarıdaki makalede konkordato ne anlama gelir sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. Konkordato özellikleri ve konkordato ne anlama gelir adlı yazımızda sizlere detaylı bilgiler vermeyi amaçladık.

2018-10-04T13:16:42+00:00Eylül 16th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment