Konkordatonun Tasdik Edilmemesi

KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLÂSI :

Konkordato tasdik edilmezse borçlunun iflasla karşı karşıya gelme ihtimali ortaya çıkmaktadır. Yani, konkordato talebi reddedilen borçlu hakkında iflas şartları oluşmuş ise mahkeme tarafından resen borçlunun iflasına karar verilir. Daha önceki kanuni düzenlemelerde borçlu iflasa tabi olmasa bile konkordato talebinin reddi halinde borçlunun iflasına karar verilmekteydi. Ancak, iflasın ertelenmesinin kaldırılmasıyla birlikte konkordato hükümlerinde yeni düzenlemeler yapılmış ve şartların oluşması halinde iflas edileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme İcra İflas Kanunun 308’inci maddesinde hüküm altına alınmış olup; işbu düzenleme uyarınca; konkordato talebinin reddi halinde borçlunun iflas edebilmesi için iflasa tabi şahıslardan olması ve doğrudan iflas sebeplerinden birinin bulunması gerekmektedir.

İcra İflas Kanunu Madde 308;

Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar 288 inci madde uyarınca ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

Yukarıda yer alan makalede konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-23T16:38:40+00:00Eylül 23rd, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment