LEVENT ÇAM KONKORDATO İLAN EDEN VATANDAŞ

T.C.MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
İ L A N
ESAS NO:2018/641

Davacı Tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;

1-A) 200*****816 T.C. Kimlik Numaralı LEVENT ÇAM hakkında 01/10/2018 Tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,B) Davacının İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser olarak SMMM ADEM ORKUN ARDA’nın görevlendirilmesine,

3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 28/12/2018 günü saat:10:00’a bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.

2018-10-10T20:39:12+00:00Ekim 10th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment