MAYA KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ GIDA TİC. LTD. ŞTİ.

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/751 Esas

Davacı, MAYA KIRTASİYE VE BİGİSAYAR SİSTEMLERİ GIDA TEM.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. vekili tarafından mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı MAYA KIRTASİYE VE BİGİSAYAR SİSTEMLERİ GIDA TEM.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. (İlyasbey VD:6130113927)hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 25/09/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 25/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Zafer ŞANAL atanmıştır.

İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 20/12/2018 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

2018-10-08T18:33:25+00:00Ekim 8th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment