MEDEL MÜHENDİSLİK VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

T.C.

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/426 Esas 05/10/2018

 

Davacı , MEDEL MÜHENDİSLİK VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 426391 sicil nosunda kayıtlı davacı MEDEL MÜHENDİSLİK VE ELEKTRONİK SAN.TİC.AŞ hakkında 04/10/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,

b)Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

c)07/05/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLETSÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA,

d)07/05/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesive 03/08/2018 tarihli duruşma tutanağının 4.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan mali müşavir Türkan Özdemir, icra iflas hukukçusu Prof.Dr.Murat Atalı ve İBRAHİM BÜKREK’ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

2018-10-10T21:09:26+00:00Ekim 10th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment