Mehmet ÖZSOY ve Öz-San Elek. Tem. Hiz. İnş. Taah. Gıda Nak. Tic. San. Ltd. Şti.

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/653 Esas

 

Talep eden – borçlu Mehmet ÖZSOY ve Öz-San Elektrik Temizlik Hizmetleri İnşaat Taah. Gıda Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketince konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK’nun 286. Maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunca Prof. Dr. Rauf KARASU, Prof. Dr. Güven SAYILGAN ve Hami ÇELEBİ görev yapmaktadır.

Geçici komiserler kurulu şirket ve şahıs faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket ve şahıs yönetim organının tüm eylem ve incemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.

Geçici mühlet kararı İİK’nun 288/1 maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK’nun 294. Maddesine göre alacaklılar bakımından;İİK’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK’nun 296. Maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK’nun 297. Maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Ayrıca konkordato talep eden – borçlu şirket ve şahıs alacaklılarca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

2018-10-03T18:18:24+00:00Ekim 3rd, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment