MODA EV TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN
T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1097 Esas

1-Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 31235 / Merkez siciline kayıtlı MODA EV TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve diğer davacılar FERAH YILMAZ(TC:24202635532), İSMAİL YILMAZ (TC:21160719298) hakkında 21/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacı şirketin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacı şirkete -DavacılaraGEÇİCİ KOMİSER OLARAK;İcra İflasve Konkordato Konusunda uzmanCelalettin Karakoyunlu, SMMM Bülent Tezcan, Tekstil Mühendisi Gökhan Onur’un GÖREVLENDİRİLDİĞİ,

3-Ayrıcaalacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/09/2018

2018-10-07T11:33:55+00:00Ekim 7th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment