POYRAZ GIDA PAZARLAMA SAN VE TİC. LTD.ŞTİ.

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/471 Esas

Davacı POYRAZ GIDA PAZARLAMA SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle; POYRAZ GIDA PAZARLAMA SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. (Tuna VD.7330352059) (Mersis No:0733035205900018) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 20/06/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 20/06/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Bedri KESKİN ile Çetin KEŞAPLI ve hukukçu Levent BİÇER atanmıştır.

Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 17/09/2018 tarihli duruşmasının 2 nolu ara karar gereğince 20/09/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir.

İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 19/11/2018 günü saat 13:40’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

2018-10-08T19:03:48+00:00Ekim 8th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment