Şahin Yapı Enerji

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/703 Esas

Talep eden – borçlu Erol Şahin – Şahin Yapı Enerji (V.D.: 7910308201) konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK’nun 286. Maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunca hukukçu Oğuz Şahin, yeminli mali müşavir Abdulkerim ALEMDAR ve inşaat mühendisi MustafaTalat Birgönül görev yapmaktadır.

Geçici komiserler kurulu şirket ve şahıs faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.

Geçici mühlet kararı İİK’nun 288/1 maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK’nun 294. Maddesine göre alacaklılar bakımından;İİK’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK’nun 296. Maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK’nun 297. Maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Ayrıca konkordato talep eden – borçlu şirket alacaklılarca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

2018-10-12T15:26:56+00:00Ekim 12th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment