SANCAKTAR PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/907 Esas
İLAN

Davacı, SANCAKTAR PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 355369/0 sicil nosunda kayıtlı davacı SANCAKTAR PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 28/09/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c)Geçici komiser olarak yeminli mali müşavir Selim Tuna, hukukçu Neşe Oktay ile Yeminli Mali Müşavir Bülent Sezgin’in görevlendirilmelerine,

d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

e)Mahkememizin 2018/907 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 27/12/2018 günü saat 14:00’de yapılacağına,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.01/10/2018

2018-10-06T18:54:03+00:00Ekim 6th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment