SERVET ATAÇ KONKORDATO İLAN EDEN VATANDAŞ

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/675 Esas

Davacı SERVET ATAÇ-ATAÇLAR İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 698412/0 sicil numarasında kayıtlı borçlu SERVET ATAÇ ATAÇLAR İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. hakkında mahkememizce verilen 16/07/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 16/10/2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile UZATILMASINA, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)16/07/2018 tarihli tensip tutanağının 5.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden mali müşavir Nermin Arıcı, İcra ve İflashukukçusu Doç.Dr.Müjgan Tunç Yücel ile mali müşavir Murat Kutanoğlu’nun görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/675 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasınınduruşmasının 15/11/2018 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 15.10.2018

2018-10-18T09:18:41+00:00Ekim 18th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment