SİLİFKE YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2018/304 Esas

Davacı Silifke Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)Silifke Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 4477 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) SİLİFKE YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 21/09/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. Maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c)Geçici komiser olarak Hukukçu Av.Ali Yıldırım,Mali Müşavir Hüseyin Bal ve Mali Müşavir Mehmet Salih Şahbaz’ın görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,

Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/304 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 17/01/2018 günü saat 09:00’da yapılacağına karar verilmiş olmakla,7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 28/09/2018

KONKORDATO KOMİSERLERİ;
ALİ YILDIRIM ; Hukukçu, T.C. 385*****252, Adres; Taşucu Mah. 82 Sk. No:22 Silifke / Mersin.Tel; 05324153678
HÜSEYİN BAL ; Mali Müşavir , T.C. 222*****744 , Adres; Gazi Mah. Metin Mertol Kabal Cad. No:35 İç Kapı No:6 Silifke / MersinTel; 05334291655
MEHMET SALİH ŞAHBAZ; Mali Müşavir, T.C. 387*****752, Adres; Esenler Mah. Esenler Sk. No:153 Tarsus / Mersin Tel; 05347163203

2018-10-05T07:12:12+00:00Ekim 5th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment