ŞİRVAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İLAN
T.C.
GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1173 Esas

Borçlu-Davacı ŞİRVAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. vekili Av. Yasin Aslan’ın hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;

Gaziantep Ticaret sicilinin 1029 sırasında kayıtlı ŞİRVAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. nin muamele merkezi adresi 3.Organize Sanayi Bölgesi 83320 nolu cad. No: 10 Başpınar /Şehitkamil/Gaziantep olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 1029 Sicil numarasında kayıtlı davacı ŞİRVAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. hakkında 03.10.2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

Adı geçen şirket hakkında 27.09.2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/1173 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 26.12.2018 günü saat 14.30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri

Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Dr. Öğretim Üyesi Erkan Alsu, SMMM Murat Karabiber ve Prof. Dr. Öğretim Üyesi Şaban Kayıhan’ın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.04.10.2018

2018-10-10T21:07:16+00:00Ekim 10th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment