TİMPAŞ İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A. Ş.

T.C.
İZMİR
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1015

7101 Sayılı Yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK’nun 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 178533 sicil numarasında kayıtlı “TİMPAŞ İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A. Ş.” hakkında 10.09.2018 tarihinden itibaren geçici mühlet kararı verilmiş olup,

Alacaklıların iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, 7101 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 288/2 maddesi gereğince ilan olunur. 19.09.2018

2018-10-07T11:26:48+00:00Ekim 7th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment