TİTBAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

İ L A N

T.C. SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2018/355

Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 30918 nolu sicilinde kayıtlı davacı TİTBAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 01/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Gülhan Aktaşlıoğlu’nun atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

2018-10-08T11:08:22+00:00Ekim 8th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment