TUDEM DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İ L A N
T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1147 -1

Davacı TUDEM DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından açılıp mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizce alınan ara karar gereği; 1-Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 38839 / Merkez siciline kayıtlı Davacı, TUDEM DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 28/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

2-Davacı şirkete GEÇİCİ KOMİSER OLARAK; Konkordato konusunda uzman, Hukukçu Av. Erhan BALAMAN, YMM Hurşit ŞİRİN ve Tekstil Mühendisi Prof.Dr. Yıldıray TURHAN’ın GÖREVLENDİRİLMELERİNE karar verildiği,

3-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/09/2018

2018-10-10T20:46:17+00:00Ekim 10th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment