UÇARSU ENERJİ ÜRETİMİ TARIM VE TİCARET A. Ş.

İ L A N
T.C. KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/422 Esas

Davacı, UÇARSU ENERJİ ÜRETİMİ TARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 20/12/2018 günü saat 12:05’e bırakılmıştır.

7101 sayılı yasanın 15. Maddesiile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince; İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden Kumluca Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün Kaş-2019 sicil numarasında kayıtlı “UÇARSU ENERJİ ÜRETİMİ TARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mersis No: 0884081942100016) (Vergi No: 8840819421)” hakkında 28/09/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup,

İlgili şirketten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/10/2018

2018-10-08T12:22:21+00:00Ekim 8th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment