Zambak Plastik Naylon Torba ve Plastik Ayakkabı San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İLAN
T.C.
GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1180 Esas

Borçlu-Davacılar Zambak Plastik Naylon Torba ve Plastik Ayakkabı San. Ve Tic. Ltd. Şti.,Filiz Plastik Naylon Torba ve Plastik Ayakkabı San. Ve Tic. Ltd. Şti.,Y-Y İç ve Dış Tic. İnş. San. Ltd. Şti.,Yalçın Boyhüyük ve Yavuz Bozhüyük vekili Av. Cemre Arı’nın hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;

Gaziantep Ticaret sicilinin 29515 sicil numarası ile kayıtlı Zambak Plastik Naylon Torba ve Plastik Ayakkabı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin muamele merkezi adresi Sanayi mah. Halıcılar sit. Yeşil Ada 60332 sok. No:6 Şehitkamil/Gaziantep
Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 17753 sicil numarası ile kayıtlı Filiz Plastik Naylon Torba ve Plastik Ayakkabı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin muamele merkezi adresi Sanayi mah. Halıcılar sit. Yeşil Ada 60332 sok. No:6 Şehitkamil/Gaziantep

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 35244 sicil numarası ile kayıtlı Y-Y İç ve Dış Tic. İnş. San. Ltd. Şti.’nin muamele merkezi adresi Sanayi mah. Halıcılar sit. Yeşil Ada 60332 sok. No:6 Şehitkamil/Gaziantep
20704944202 TC Kimlik Numaralı Yalçın Boyhüyük’ün mernis adresi Atatürk mah. 01116 nolu sok. Dış Kapı:1 İç Kapı:7 Şehitkamil/Gaziantep

20701944366 TC Kimlik numaralı Yavuz Bozhüyük’ün Atatürk mah. 01086 nolu so. Dış Kapı:2 İç Kapı:5 Şehitkamil/Gaziantep olan şirket ve şahıslar hakkında konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;
Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 29515 sicil numarası ile kayıtlı Zambak Plastik Naylon Torba ve Plastik Ayakkabı San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 17753 sicil numarası ile kayıtlıFiliz Plastik Naylon Torba ve Plastik Ayakkabı San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 35244 sicil numarası ile kayıtlı Y-Y İç ve Dış Tic. İnş. San. Ltd. Şti. Hakkında
20704944202 TC Kimlik Numaralı Yalçın Boyhüyük hakkında

20701944366 TC Kimlik numaralı Yavuz Bozhüyük hakkında 02.10.2018 tarih saat 14.38’den başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

Adı geçen şirket ve şahıslar hakkında 01.10.2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/1180 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 26.12.2018 günü saat 13.30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri

Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek İcra ve İflas Hukuku alanında uzman Dr. Öğretim Üyesi Hakan Albayrak, Dr.Öğretim Üyesi Erkan Alsu, SMMM Muzaffer Bayazıt’ın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 04.10.2018

2018-10-10T20:55:01+00:00Ekim 10th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment